Index O muzeum Muzeum
O muzeum
Eksponaty muzealne
Statystyka muzealna


Logo muzeum

MUZEUM PRYWATNE DIABŁA POLSKIEGO
" PRZEDPIEKLE "
ZOFIA i WIKTORYN GRĄBCZEWSCY
ul. Bukowińska 26 m.3
02-703 WARSZAWA
tel.(0 22) 843-55-35
kom.604-870-954


Kolekcja DIABŁA POLSKIEGO "PRZEDPIEKLE" istnieje 39 lat i jest własnością prywatną. Posiada 1874 obiektów muzealnych. Zaliczona jest do drugiej kolekcji w świecie pod względem ilości obiektów.

Swoje powstanie zawdzięcza zakupom z funduszy prywatnych, stypendiów Ministerstwa Kultury i Sztuki, darowizn twórców ludowych oraz pomocy wojska.

Zbiór na który składają się obiekty polskiego pochodzenia jest kolekcją etnograficzną. Każda rzeźba, rysunek, grafika, malunek, ekslibris, czy obraz olejny - wywodzi się z podania , legendy, opowiadania, czy anegdoty folklorystycznej. Niestety! Zbiór nie może być udostępniony wszystkim chętnym, ze względu na szczupłość pomieszczenia.

Korzystają ze zbioru studenci, dziennikarze , grupy szkolne (nie więcej niż 10 osób).

Raz w roku kolekcja opuszcza siedzibę " PRZEDPIEKLA " i jest nieodpłatnie wypożyczana muzeum państwowym. Z jego kolekcji skorzystały: muzea, domy kultury, galerie, teatry. Zbiory wyjeżdżały poza granicę Polski do Czechosłowacji, Słowacji, Szwecji, Bułgari, Węgięr, Litwy i Włoch.

Oprócz działalności wstawienniczej prowadzi archiwum zawierające:
  • podania, anegdoty, legendy, baśnie;
  • przysłowia, porzekadła, fraszki, piosenki;
  • rysunki i malunki dzieci;
  • nagrania audycji radiowych i telewizyjnych;
  • plakaty, afisze, foldery, katalogi;
  • książki o tematyce diabelskiej.
Archiwalia te są ściśle związane z tematem DIABEŁ POLSKI.

Muzeum DIABŁA POLSKIEGO ma kontakt z Muzeum CZORTA w Kownie (największe na świecie państwowe muzeum tego typu), oraz współpracuje z Państwowym Muzeum Etnograficznym w Warszawie i Muzeum Ziemi Łęczyckiej, gdzie znajduje się duża kolekcja diabła Boruty.

Wszystkie eksponaty zostały wpisane w 1979r. do rejestru zabytków jako dobra kultury.


Pieczęć